Relining eller stambyte?

Åren har gått och allt oftare får jouren ringa efter spolbilen för att lösa stopp i avloppet, eventuellt har ett par tillfälliga läckor kanske lagats? Kanske är det dags att lyfta frågan på nästa styrelsemöte, är det relining eller stambyte som är vägen framåt?

Ett stambyte innebär ofta en stor kostnad för föreningen, denna kostnad kan även falla ner på bostadsrättsinnehavarna, för att inte nämna de med nyligen renoverade badrum som behöver rivas upp.

Relining kan vara ett alternativ eller komplement till stambyte.

Som val av teknik innebär relining ett mindre ingrepp på fastigheten än vad ett traditionell stambyte gör, men för att kunna ta ställning till vilket som passar bäst i just er fastighet gäller det att ha all information.

Stammarnas skick är en av de viktigaste parametrarna för att kunna bestämma bästa tillvägagångsättet. Om stammarna redan är i så dålig skick att de ej går att relina är stambyte det alternativ som kvarstår. Eller så kanske de stående stammarna håller en bra kvalité och det räcker med en relining eller infodring av de ingjutna horisontella rören i bottenplattan.

Vägen framåt är inte solklar, därför rekommenderar vi alltid att stammarna bör filmas innan, detta för att kunna säkerhetsställa skicket och skapa sig ett beslutsunderlag för att bestämma vilken väg framåt som är bäst för just er fastighet.

Kamerainspektion

Under ”Tjänster” finner ni hur vi på Qvisto kan hjälpa er med att ta fram de beslutsunderlag som behövs.

Fördelar med relining

  • Mindre ingrepp på fastigheten, badrummens befintliga ytskikt kan behållas.
  • Betydligt mycket billigare och snabbare än ett traditionell stambyte.
  • Man kan bo kvar under entreprenaden
  • Miljövänligt, eftersom mindre material går åt och mängden byggavfall minimeras.

Fördelar med stambyte

  • Vid behov av att byta tappvatten måste oftast även avloppstammarna friläggas vilket då kan bytas samtidigt.
  • Synliga rör byts med fördel då detta är billigare än att relina.
  • Möjligheten att se över hela fastigheten och förnya badrummen i samband med ett stambyte.

Om valet faller på att genomföra en relining så tänk på att anlita projektledare som hjälper er igenom processen och se till att arbetet granskas av oberoende part. Glöm inte att kolla med ert försäkringsbolag hur premier påverkar samt att säkerhetsställa att entreprenören har en giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part.

Om det är dags för er att genomföra en stamrenovering eller relining så tveka inte på att kontakta oss så hjälper vi er med allt från upphandling – > projektledning -> färdigställande och ser till att ni får ett så smärtfritt och gott resultat som möjligt.

Kontakta oss